Адрес: 103 Castle Street, Stockport, Cheshire SK3 9AR

МЕДИЦИНСКА НЕБРЕЖНОСТ

Медицинска или клинична небрежност има когато нивото на предоставените грижи от медицинско лице /специалист (например доктор, медицинска сестра, хирург или стоматолог), падне под приемлив стандарт.

Случаите Медицинска небрежност често се определят с позоваване на медицински доказателства, свързани с два ключови въпроса.

Първият въпрос, който трябва да се вземе в предвид, е „отговорност“ (liability), т.е. нивото на грижите дали е под нормалния стандарт – до ниво, което не биха одобрили повечето медицински лица с необходимата квалификация.

На второ място – да се докаже, че именно небрежност е причинила или допринесла за получените увреждания.

Адвокатска кантора Marlow Braide работи с екип от медицински експерти с различни медицински специалности, които ще оценят вашия случай в много ранен етап.

Медицинската небрежност може да бъде много сложна част от правото, но благодарение на нашия професионален опит, можете да бъдете спокойни, че ще се справим със случая и ще получите компенсацията, която заслужавате.

Позвънете ни на 0161 474 0628 за директен съвет.

Алтернативен вариант за връзка с нас ще намерите на страницата ни за контакти.