Адрес: 103 Castle Street, Stockport, Cheshire SK3 9AR

Трудово право

Тук, в Marlow Braide, нашият екип от професионалисти може да ви помогне по всички въпроси, свързани с работата ви.

Независимо дали сте били несправедливо или неправомерно уволнен, и работодателят не ви е платил всичко, което ви се полага – ние можем да ви помогнем.

Ако сте били съкратени от работа и ви е необходимо да проверите правата си, или искате доброволно да напуснете работа и се нуждаете от съвет относно компромисно споразумение (compromise agreement), свържете се с нас за професионален съвет още днес. Често работодателите покриват разходите на служителите за адвокатски такси за услуги, свързани с проверка на справедливостта на споразумение и консултация.

Когато работната среда е толкова непоносима, че служителят няма друг избор освен да подаде молба за напускане, тогава става въпрос за т.нар. конструктивно уволнение (constructive dismissal). Това е вид незаконно уволнение.

Ако работодателят ви дискриминира по някакъв начин, например по пол, раса или заболяване/инвалидност – ние можем да ви помогнем.

Позвънете ни още днес на 0161 474 0628 за директен откровен съвет.

Алтернативен вариант за връзка с нас ще намерите на страницата ни за контакти.